Gezondheidsklachten in de nabijheid van radio frequente stralingen

(microgolven, waaronder GSM- en UMTS-zendmasten,

DECT draadloze telefoons en

WIFI draadloze netwerken)

 
 

DECT-systemen hebben een stralingswaarde welke die van gsm-masten benaderd maar

met dit verschil dat DECT-systemen in onze onmiddellijke omgeving worden opgesteld.

 

Toepassingen : .

    - draadloze binnenhuistelefoon en binnenhuiscommunicatie

    - babyfoons

    - automatische betaalsystemen op betaalautostrades (toestel wordt aan de voorruit van de wagen aangebracht)

    - draadloze koptelefoons

 

Veel mensen (ook baby's en kinderen ) hebben gezondheidsklachten ten gevolgen van het gebruik van DECT-systemen. 

 

Baby's kunnen hierdoor o.a. meer huilbuien hebben en

kinderen kunnen hierdoor o.a. overbeweeglijk reageren.

 

Alleen weten velen niet dat hun gezondheidsklachten veroorzaakt worden door deze DECT-systemen.

Noch de industrie, noch de overheid waarschuwt voor de schadelijke gevolgen van DECT-systemen.

 

Zie ook artikel Humo van 11 april 2006

Zie ook artikel Humo van 22 december 2010

 

 

 

Nederlands onderzoek toont een statistisch significante relatie tussen de aanwezigheid van radiofrequente velden die lijken op die van een UMTS basisstationsignaal en het ervaren welzijn van de proefpersonen (sept 2003) :

- Nederlandstalige samenvatting

- Engelstalige versie volledig onderzoek

Document ťn appel van Duitse Milieuartsen (9 oktober 2002)
   
  Als hoogleraar milieukunde en beleidsmedewerker bij de stichting Natuur en Milieu, Nederland, draagt Lucas Reijnders het voorzorgsbeginsel uit binnen de lastige discussies over de waarheden en onwaarheden met betrekking tot elektromagnetische straling. Hier treft u een gesprek aan over biomechanismen en de rollen van fabrikanten, de Nederlandse regering en de Gezondheidsraad (mei 2010).
   

Vaststellingen van gezondheidsgevolgen in de nabijheid van GSM basisstations.  Deze vaststellingen komen van 530 ondervraagden uit Frankrijk die leven in de nabijheid van basisstations (160 kb).

Elektromagnetische invloeden in en om de woning v/h MNGM 2006

(Nederlandse meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu)

 

Een greep uit 289 meldingen over klachten, die aan GSM-masten geweten worden.  Uit nieuwsbrief april 2001 Gezondheid en Milieu, Nederland

Stralingsgevaar door blootstelling aan elektronische anti-diefstalsystemen (advies van de hoge Gezondheidsraad van BelgiŽ

De Vlaamse  Wetgeving van toepassing op GSM antennes : 

Wetgeving GSM Antennes

Wetgeving normering :

     - KB 2001 in werking op 22 mei 2001

     - werd vernietigd door de Raad van State op 15 december 2004

     -nieuw KB 2005 in werking op 22 september 2005

 

Het GSM-antennebeleid in Nederland

onafhankelijk maandelijks e-zine met artikelen over onder meer ELEKTROSMOG

http://www.hetbitje.nl/

Adviezen Hoge Gezondheidsraad BelgiŽ (HGR adviseert lagere normen dan KB) :

 

 

- Advies 2009

- Advies 2005

- Advies 2002

- Advies 2000

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be