BBL, milieurama, oktober 2001

 

 Milieuvriendelijk tot in de kist

 

New Scientist

 

Een Zweedse ecologe heeft een milieuvriendelijk alternatief bedacht voor de crematie of het begraven van overleden personen. Haar “ontdekking” zou wel eens de nieuwe standaard bij overlijdens kunnen worden in Zweden. Zowel met crematie als met het traditioneel begraven van doden zijn er heel wat problemen. Crematoria gebruiken het equivalent van vijftig liter olie om een lichaam om te zetten tot asse. Daarbij komt er een grote hoeveelheid toxische stoffen terecht in de atmosfeer, onder meer kwikdampen uit de tandvullingen en grote hoeveelheden dioxines. Aangezien crematoria vaak in dichtbevolkte gebieden liggen, kan dat lokaal tot gevaarlijke situaties leiden. Ook het begraven van lijken is niet zo milieuvriendelijk als het lijkt. In veel landen moeten lijken gebalsemd worden. De giftige chemische stoffen die daarbij gebruikt worden, komen in de loop van de jaren terecht in de omgeving en het grondwater.


De techniek die de Zweedse heeft uitgewerkt, gaat uit van een volledig nieuw principe. Een combinatie van extreem lage temperaturen met een vacuüm atmosfeer zorgt ervoor dat het lichaam tot stof wederkeert, zonder dat daarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Al wat er van het lichaam overschiet is een geurloos poeder, dat nadien veilig begraven kan worden.
Het onderzoek is er gekomen omdat de Zweedse wet op emissies zal verscherpen. Dat leidt ertoe dat heel wat crematoria hun installaties zullen moeten aanpassen. Maar met de nieuwe techniek zou dat niet meer nodig zijn. De kostprijs voor een installatie voor het vriesdrogen van lijken, zou overeen komen met de nieuwe investeringen voor de crematoria. Zonder extra kost zouden ze dus het milieuvriendelijke alternatief kunnen installeren.
De Zweedse kerk heeft haar zegen gegeven aan de nieuwe techniek. Die zou zeer dicht aansluiten bij hun interpretatie van het bijbelse “tot stof zult gij wederkeren”.