INDAVER

 

(IndustriŽle Afval Verwerking) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De INDAVER afvalverbrandingsoven

Toxische assen worden in open lucht en 

onafgedekt opgeslagen

Gegevens over de nieuwe afvalverbrandingsoven van 466.000 ton/jaar

Enkele internationale activiteiten van INDAVER, het Vlaams afvalverweringsbedrijf

De aandeelhouders van INDAVER BelgiŽ

De restfracties van de door INDAVER nieuw te bouwen Ierse afvalovens gaan 

in Vlaanderen verwerkt ťn gestort worden.  

Minister van leefmilieu Vera Dua kan dat tegenhouden volgens een arrest van het Europese Hof  

maar doet dit niet. 

Afvalbeleid Vlaamse overheid onder vuur.  Indaver heeft monopolipositie.  

Groene ministers grijpen niet in!

Voor AGALEV minister Vera Dua is gezondheid geen prioriteit meer.  

Voor de bouw van de nieuwe afvalverbrandingsoven van INDAVER negeert zij  het 

negatief advies van de Vlaamse Gezondheidsadministratie

Info en persmededelingen over INDAVER

6 februari 2003 Arrest Raad van State : de vordering tot schorsing wordt verworpen omdat de Raad van State vindt dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing geen  moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.
12 december 2002 De auditeur van de Raad van State vraagt de schorsing van de milieuvergunning voor de bouw van de nieuwe INDAVER afvalverbrandingsoven te Beveren 
8 november 2002 Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid (VPMG) heeft sterke aanwijzingen dat er wel degelijk een verband bestaat tussen de grote normoverschrijdingen van dioxinen door de uitstoot van de statische verbrandingsoven van Indaver, die gelegen is in de buurt van Stabroek en de te hoge dioxine-concentraties die in september jl werden gevonden in kippeneieren in de gemeenten Stabroek en Berendrecht.
16 oktober 2002 De restfracties van de door INDAVER nieuw te bouwen Ierse afvalovens gaan in Vlaanderen verwerkt ťn gestort worden.  Minister van leefmilieu Vera Dua kan dat tegenhouden volgens een arrest van het Europese Hof.  Zij doet dit niet. 
21 juni 2002 Vlaams Platform Milieu en Gezondheid vraagt aan Raad van State de nietigverklaring van de verleende INDAVER-milieuvergunning voor de bouw van de nieuwe afvalverbrandingsoven
20 juni 2002 Tekst van de aanvraag tot nietigverklaring van het milieuvergunningsbesluit van minister Vera Dua voor de bouw van de nieuwe afvalverbrandingsoven INDAVER te Beveren met een cap. van 466.000 ton/jaar
6 mei 2002
19 april 2002 Vlaams AGALEV minister voor leefmilieu Vera Dua NEGEERT negatief advies van de Vlaamse Gezondheidsadministratie !De gezondheid van onze kinderen is geen prioriteit meer.
7 april 2002 Positief BESLUIT van Agalev Minister Vera Dua, voor de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven te Beveren, linkeroever Antwerpen, ondanks negatief advies van de administratie gezondheidszorg    pdf-file 970 kb
oktober 2001 Tekst van het beroep ingediend bij minister Vera Dua tegen het besluit van 23 augustus 2001 van de provincie Oost-Vlaanderen tot de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven van INDAVER met een capaciteit van 466.000 ton/jaar.  
10 september 2001 Reactie van Vlaams AGALEV parlementslid Jos Stassen (verkozen uit het Waasland) op de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven te Beveren Linkeroever
6 september 2001 AGALEV minister Vera Dua wil nieuwe mega afvalverbrandingsoven bouwen
21 april 2001 INDAVER (IndustriŽle afval verwerking) : WIE IS WIE ?
27 februari 2001 Vlaamse regering exporteert afvalverbranding via INDAVER