HINDER VAN SCHRIKKANONNEN

     
 

Klachtenmelding over hinderlijk gebruik van

 

 Schrikkanonnen of alarmkanonnen

 
     

 

 

Verzoekschrift aan het Vlaams Parlement (29 april 2006)

met beschrijving van de stand van zaken op 29 april 2006

 

 

 

Ex groen minister Tavernier weigerde onderstaande resolutie van het Vlaams Parlement toe te passen. 

Hij verzond op 25 mei 2004 als minister van leefmilieu een

NIET imperatieve (vrijblijvende) omzendbrief aan de gemeenten.

 

 

Resolutie Vlaams Parlement van 21 januari 2004 over het gebruik van schrikkanonnen

 

 

              De stad Sint-Niklaas weigert steevast rekening te houden met deze omzendbrief.

 

 

 

Verzoekschrift aan het Vlaams Parlement (1 juli 2003)

 

Effecten van schrikkanonnen Ún een even schrikwekkende wetgeving

 

RICHTLIJN 2002/49/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai

 

Inventaris van de gemeentelijke reglementeringen inzake veldkanonnen in het Waasland 

 

Advies van de Gezondheidsinspectie Oost-Vlaanderen n.a.v. een klacht over geluidshinder van geluidskanonnen in de fruitteelt.(pdf-document).

 

De nieuwe politieverordening van de gemeente Sint-Niklaas inzake de strijd tegen het lawaai (alarmkanonnen/schrikkanonnen) is onwettig.

 

 

 

STANDPUNTEN

 

 

21 september 2005  Vlaamse ombudsdienst : gedachtenwisseling met het Vlaams Parlement onder meer over schrikkanonnen nav Jaarverslag 2004.

 

jaarverslag 2003-2004 van het kinderrechtencommissariaat : adviezen aan het Vlaams Parlement onder meer over schrikkanonnen.

 

29 oktober 2004 : parlementaire vraag van de heer Loones aan minister van leefmilieu Peeters ivm schrikkanonnen

 

De provincie Oost-Vlaanderen schrijft op 5 augustus 2004 een omzendbrief aan de Oost-Vlaamse gemeenten met de mededeling dat de omzendbrief van minister Taverier NIET MOET GEVOLGD WORDEN!!!

 

22 april 2004 : vraag om uitleg van Gerald Kindermans tot de heer Jef Tavenier, Vlaaams minister leefmilieu

 

20 april 2004 : Jaarverslag vlaamse ombudsdienst ivm schrikkanonnen

 

Voorstel van een resolutie over de promotie van alternatieven voor vogelschrikkanonnen (Malcorps, Lachaert, Bex en Maes; 4 dec.  2003)

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid over deze resolutie : huiswerk moet hermaakt worden.

Omzendbrief van 27 maart 2003 van Vlaams minister voor leefmilieu Vera Dua aan de Vlaamse gemeenten

(Bijlage bij de omzendbrief aangaande het gebruik van vogelschrikkanonnen in de land- en tuinbouw (nota Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement van 14 maart 2002)

Verslag verzoekschrift aan het Vlaams Parlement betreffende het gebruik van alarmkanonnen in de land- en tuinbouw (21 januari 2003)

 

Standpunt van de Boerenbond (5 november 2002)

 

Standpunt van het Kinderrechtencommissariaat (20-08-2002)

(brief van het kinderrechtencommissariaat van 4 juni 2003 aan Vlaams Minister voor leefmilieu Ludo Sannen)

 

Verslag verzoekschrift aan het Vlaams Parlement betreffende het gebruik van alarmkanonnen in de land- en tuinbouw (25 maart 2002)

 

Standpunt van de Bond Beter Leermilieu (persmededeling van 13-08-2001)

 

Verslag verzoekschrift aan het Vlaams Parlement betreffende het gebruik van alarmkanonnen in de land- en tuinbouw (14 februari 2000)

 

 

 

Juridisch

 

Juridische mogelijkheden

 

 

 

Europese Wetgeving

 

 

Europese geluidsrichtlijn

 

 

 

Persmededelingen

 

 

9 december 2003 : Geluidskanonnen : resolutie is een gemiste kans

 

3 december 2003 : Schrikkanonnen terroriseren Vlaamse Gezinnen

 

23 Oktober 2002 : Minister Dua neemt de geluidshinder veroorzaakt door alarmkanonnen niet ernstig.  Ook het door minister Vera Dua gisteren aangekondigde voorstel van politiereglement zal hier geen verandering in brengen

 

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be