1 september 2001

 

Ververij Schoeters te Sint-Niklaas mag blijven !  

 

Vlaams minister van leefmilieu Vera Dua verwierp, op 6 augustus 2001, het beroep van de omwonenden tegen de beslissing van de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen om de verdere exploitatie van ververij Schoeters in het stadscentrum van Sint-Niklaas te vergunnen. (Zie Groene Waasland nr. 119 blz.26).  De minister weigert in te gaan op de vraag voor herlokalesering.  De minister vindt dat ververij Schoeters ongezuiverd giftig bedrijfsafvalwater mag blijven lozen in de openbare riolering.  Bovendien is het bedrijf zonevreemd en gelegen in een woongebied.  De brandvoorschriften werden nog steeds niet nageleefd omdat de exploitant wacht voor bijkomende investeringen omwille van het beroep van de omwonenden.  Geen enkel milieujaarverslag werd aan de gemeente overgemaakt zoals voorzien in de milieureglementering.  Wij hebben momenteel dan ook geen inzage in deze milieujaarverslagen, meer specifiek over de samenstelling van het giftig bedrijfsafvalwater.  De Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas zal met de omwonenden overleg plegen over een verzoek tot nietigverklaring bij de Raad van State.

 

Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas

www.milieugezondheid.be